Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

A lu vurè di Déu
passu ind'un óru l'ori
a abbà un dóru in fiori
chi è soru méu,
chi mi ripira l'aria.
No' v'e più gana
di puisia e di soni:
a mènti sana
pudì'abé. po' assè,
li méi mamènti
pa' li sintimènti;
éra lu pògu ch'éra
ed éru lu chi éru
e chèna dubbi in cori.
Ma abarabà, ca sa!
E' ìuntana la mènti...
E ca li pinsamènti?
Vuraria chi chisth'óru
fussia a sòri:
no'a la séra,
chi ha lu saòri
di la di chi mori.
Poi da li sònni in vòru
andèndi ca sa undì,
vuristhia fammi di'
cantu di véru v'éra
e cantu d'illusiòni.

 

Ignazio Sanna (Sassari)

3° premio 2005
(Sezione poesia inedita sarda «Antonio Sanna»)

Torna all'inizio del contenuto