Pusàddu sòru sòru m'abbaìddu,
Mamma, lu to' ritràttu, e già mi pari
d'assé turràddu a pascha di Naddàri
in Sassari cand'éri vìba Tu.

 

Sunèndi so' a féltha li campani
e, ribicchèndi a ribìccu maggióri
m'ammentani a lu nolthru Sajvadòri
chi è naddu in d'una 'Ithàdda di Bettrè.

 

Vèggu lu nascimèntu e lu Bambìnu
sòbr'a la bancarédda i lu cuzzòru
e a Te, piggiàdda a fondu e in muccaròru
punendi la salthàina a friggì.

 

Eju, cun d'unu lumìnu, a una
a una, sogg' azzindéndi li canderaréddi
e ijpàglini bambàggi me' suréddi
dananzi a la pinnetta di Gesù.

 

Ill'aria v'è un fìàggu d'ozzimmànu,
d'araru e di càrigga infurràdda
e di salthìzza sàldha ilthasgiunàdda
pronta pa' la fabàdda e pa' affittà.

 

Drent'a la gàbbia v'è la galdheddìna
ribuldhurèndi che' d'abbrìri e maggiu
e, appiccadda in fira a lu suràggiu,
e agabbendi l'uà a pabbassà.

 

Tu puru Mamma canti sottubòzzi
andèndi e turrèndi i la cuzzìna,
dèndiddi bràsgia allégra e fazzindìna
cumènt'e tuttigànti l' àlthri dì...

 

E tuttu pari véru, Mamma bèdda,
tuttu cumènt' e tandu di Naddàri
cand' éram' aunìddi tutt' umpàri
aissittènd'a Babbu pa' gulthà...

 

Ma l'illusioni è vana, Mamma cara,
chi' Tu sèi sott'a un màjmaru, luntànu
e to' figlioru, incrucciuppìddu e canu
è fèndisi lu saccu pa' palthì...

 

Sott'a lu to' ritràttu v'è una làmpana

e un bucchettaréddu di fiori
e in còri méju réltha lu duròri
e una gana manna di pignì...

 

Mario Aroca

2°premio ex aequo 1959 (Sassarese)