Informazioni sull'opera

TESTO


TRAMUNTU


Amiu maveggiau l'inisiole tramuntu
che cianin cianin u l'asbascie in ta baja
dall'egue carme d'argentu.
L'infèugau sule e l'urisunte
pò adagiau su l'estremu lembu
du mò, prima d'inabissose .
Stupiu e ammirau, ho fissau
in ti oegi a delisiusa scena, prevu,
nell'intimu, ugna irrefrenobbile giuia.
Sun disteisu su l'aina umida
cun e brasse lungu e cosce ferme
e e man averte versu l'ortu
per raccoegie tutte e stele,
numerose e splendenti che attraversan,
saettanti, u sè.
Sentu u sciabburdiu du mò
che u l'intre, pe retiose, tra
e piccigne covitè da superba scugea.
Odiènsa e duse notte incantate
d'ugna tegna, impercettibile
ninna nanna luntona.
Se sparpagie cumme l'òia
un sentimentu de pòxe
in tuttu u me curpu, liberu e felige,
strufugiau in ta silensiusa nèutte,
insemme d'un quortu de lugna.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloTramuntu
SezionePoesia
AutoreCarlo Rapallo
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo