Informazioni sull'opera

TESTO


DEAALCANA


Ca' sé,
volùbili e bizzarra Dea?
Palchì
muti di traciu e sintimentu
dugna 'olta ch'appari illu caminu
di la ghjenti chi fida e crédi in te?
Nobili, protettiva,
dulci e santa,
tu ti scioddhi in suspiri,
in primurt, in tulmenti
candu appari illi panni
amurosi di Mamma.
Attraenti ill'aspettu,
capricciosa illi fatti,
candu incarrt lu Sessu,
stabilènditi in cori,
tu résci a trasfulmàn un paradisu
in véru infarru par ànima e carri,
ma lu trasfolmi noamenti in céli
siddhu diventi una sinzéra Sposa.
Màgica, affascinanti,
candu cumpari illi panni indorati
di Madama Ricchesa:
no' ci ha passona in tarra
chi no' ti poni fattu
pa' lu to' céli falzu.
Ma candu appari in altu come l'Astru
chi ci rtlchjara e scaldi,
tu no' lassi ftssatti
in cara palch'abbagli
cu li raggi accicanti,
tantu chi lu chi t'ama
abbassa l'occhji
supra l'umbra ch'innunda
la palti di lu mundu senza luci
e sighi a cunftdàn in te, ormai,
spiranza di ca' nasci e di ca' mori.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloDea Alcana
SezionePoesia
AutoreGiacomo Murrighili
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo