Informazioni sull'opera

TESTO


A unu chemu seus torraus, arrenconaus
in s'arruga 'e Su Fortinu, arrimaus
senz'e acconnortu e senz'e faina ...
chè no c'è prus genti 'e arremu, in sa Marina.
E custu è suzzeriu apustis de sa gherra,
apustis de sa gherra su sciaccu 'nde'est arruttu,
isciaccu mannu po tottu 'is appendizius ...
isperdiu Stampasci, mesu sderruttu Casteddu 'e susu,
Biddanoa chi no teni prus né ortus e né giardinus,
e nosus!. .. a nosus su tempu de 'nd arregolli is trastus
s'anti lassau! e pigaus s'indi funti is bascius,
pigaus a unus a unus, po ci aberri buttegas
e magazinus (is bascius nostrus sempri allichirius,
segaus aintru 'e s'arrocca antiga,
friscus de istari e callentis de ierru) ...
Pagus o nisciunus c'est aici atturau.
E no est accabau. Infatti, su mercau becciu
s'anti furau! su mercau mannu aundi portamus
in carinu a bendi friscu su pisci ancora sartiendi ...
No: non sa gherra ha fattu custu dannu! No sa gherra
si immoi nisciunus ghetta prus arrezza a mari biu,
puita finzas su mari anti bocciu! E non po sa gherra
sa genti s'è foia, si finzas is cresias
immoi anti serrau! Chi a ci passai de dominigu a mengianu
man'anima bia has'a incontrai ... e su logu
t'hara parri unu mortoriu, una tristura
de mundu isperdiu e frastimmau ...
Ohi Casteddu Casteddu! Chi dopu millanta
e millant'annus arruta ses in malas manus!
Arruta in manus arrennegaras,
arruta e sfigurara ... bella chi fiasta !
Bella chi fiasta in oru 'e mari
intra a montis e intra a istanis
comenti de giunchiglius
e de arrecaras cuncordara ...
Bella chi fiasta! Bella chi fiasta in bell'arias
limpia e cumpria: asseliara!...
E immoi brutta e dirrutta: iscempiara
ohi Casteddu! Casteddu bella che reina! Ohi!. ..
Chi no tenis prus genti 'e arremu, in sa Marina.

 

 

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloPensamentu de unu becciu piscarori de sa marina 
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreAquilino Sanna
Nome 
Anno1979
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1979
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo