Informazioni sull'opera

TESTO


Lu veggu chi sei pronta; aggiu misciadu
lu megliu trigu in mezzu a tanti ròsi
iffugliadi pà te: chista è l'usanzia.
Ma nò possu ippricà chi m'è manchendt
lu cori. E abìa di ditti tanti còsi!
Oggi nò è dì di pientu, è dì di festha;
mi pari di su'nnià... ma cantu set
bedda visthuda a iposa! E abà ti n'andi
e mi manca la luzi all'occi mei.
Nò debu d'attristhammi di cussì,
pònidi isdhunicciada, azza lu veru
chi t'abbaiddia e zercha di ridì.
Ti lampu chisthu trigu e pregu a Deiu.
chi ti dogghia forthuna e Dem la fozzia!
Chi tu sia binidetta, cori meiu,
ora e sempri pà tutta l'alligria
chi m'hai dadu da candu ti purthaba
i l'intragni, pà tutti li gutteggi
di latti chi, ridendi, m'hai suggidu,
pà canti passi hai posthu in casa meia;
sia binidetta e binidetta sia
pà li mossi di pani ch'hai inguddidu.
Pà dugn'ora e minutu aggi la santa
binidizioni e dugna bona sorthi
e Deiu la fozzia! Tu sei lu me' fiori
e ti sò disthacchendi da la pianta.
Vai cun sarudu, lassa a me l'affanni,
vibi cuntenta in pazi e cun amori
umpari a tò maridu, pà zent'anni.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLa binidizioni
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreRosilde Bertolotti
Nome 
Anno1964
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1964
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo