Informazioni sull'opera

TESTO


Chi viaggiu beddu chi è la nostrha vìdda
candu lu fai impari a to' muglieri
e a to' figliori, affacu a lu brasgèri
o sottu a la pèrghura fiuridda;
Candu poi camminà i li carrèri
in ca' logu giugàbi da minori
e, acciaraddu, vidè li candareri
e la to' jenti. Oggi v'è lu sori
E l'uba s'è tignendi di curori
in chissu ciapitteddu assuriaddu:
è un'althra primmabèra cu li fiori
Chi t'è fend'intindì lu bon saòri
di lu so' basgiu dozi e prufumaddu.
Chi viaggiu beddu, candu c'è !'amori.
Candu t'iscèddi vecciu, a manzanìri,
e poi ischaldhì lu cor'innamuraddu
affacu a to' muglier.i, i lu fughìri.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLu viaggiu
SezionePoesia Sarda Inedita
AutoreCesarino Mastino
Nome 
Anno1963
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1963
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo