Informazioni sull'opera

TESTO


A CIVETTA CARRUGGHJANA


lntuvvunata e cieca
undu carrugghju
anticu
gabellottu de' babboni
nun zicchirrigghja più
cum'una vorta
aspetta
iddha pe' prtmma
incarognita
l'ugna dà morti
chi s'inziffa
cun stuccati di ghjelu
da u muru trabuccatu
di grtgali.
Ni so' brincati
di bastardi
indrint'all'ortu
quandu u carrugghju
s'imbrincaja a festa
u jornu du rusariu da' Madonna
e po' chi strumbulati
undu tavvonu
p'assuccunà undu sonnu
a civetta carrugghjana.
Intuvvunata e cieca
l'ali marcati dai pitrati
bumbendi u cori
sutt'ai piumi sparrucciati
e bianchi
sa chi a piccula morti
entrata undu carrughhju
strascina i pedi
in circa du so' justu.
Ni so' passati d'anni
quandu da u tavvonu
cantatu u miserere a qua tuccaja
tre vorti zicchirraja
a cori duru ...
Avà chi a morti piccula è vicina
buffa l'urtima vorta e si carragghja.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloA civetta carrugghjana
SezionePoesia
AutoreGian Carlo Tusceri
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo