Informazioni sull'opera

TESTO


L'ASTHRI CRIADDURI


Animi buràttighi di criadduri
in giru
a gammasini affrisciaddi.
Occi ippantaddi d'ombri di néura
caraddi da un asthru zeru,
abbaiddani
guasdhiani bè pasciddi
d'incugni troppu abbundanti
disthinaddi a cazziggà.
Animi ancora famiddi di criadduri
dizendi un rusariu longu:
"Maradetti e maradetti
e maradetti in etemu".
E li so' mammi rimasthi sori
lu pìgliani a prighiera noba .
Animi accansiddi di criadduri
pusaddi in fira
innantu a li banchini
di posthi ischumminiggaddi
abbaiddani facchini panzimanni
siminendi lu mari
di triggu troppu barattu.
"Cresci,
cresci triggu chi no z'hani daddu;
cresci sippuru da mari
e cuvaccari li ziddai luzenti
cu un zeru senz'aria".
E li so' babbi chi no hani cujpi
li dizini chi no è frasthemma.
Animi lizeri di criadduri,
criadduri di zentu fabeddi
ma di una sora fami.
Azzani a li nui bianchi
a frabbiggà
balli pisanti di gràndina
d'ischudi sobbra l'incugni grassi
d'òmmini indiffarenti .
E lu Deu di li p6bari in canna
l'appogli asthri nui,
e ancora asthri nui.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloL'asthri criadduri
SezionePoesia
AutoreAldo Salis
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo