Informazioni sull'opera

TESTO


PRESTU PRESTU TOTU PASSAT


Nudda sciendi s'omini
crispu vagabundat in su mundu.
Cuaddighendi po carrelas
tanti' cosas du castiant,
sulendi in su fogu
lassendiddu a isperai
faendiddi nasci' appeddiu:
una stella coàina,
tloris asulus de campu
o un'isca birdi de canna
o s'ogu de una mannalitta,
oweru, a is bortas,
coment'e chi alguna cosa,
mai bista prima, eppuru
tanti tempus appetessia,
cumparressit tot'in d'una
e unu velu si pesessit.
Prestu prestu totu passat
e s'ordivinzu mai scioltu
po no hai ciappau sa crai 'e su misteriu
de tanti maraviglia,
abarrat criau in su segretu.
Lompit s'omini desupetoni a sa beccesa
e, marruscu coment'e unu mazzone
o sabiu coment'e unu dottori,
ascurta, ascurta, ottora abettat 'e sciri.
Ma totu est tristu insaras
e difficili a cumprendiri
mancai aggradessiu.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloPrestu prestu tottu passat
SezionePoesia
AutoreGiuseppe Corona
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo