Informazioni sull'opera

TESTO


LA SCOLA DI MINNANNU


Cand'erami steddi andaggjami undi
minnannu Petru e minnanna Rusedda .
Aiani una casaredda di petra
undi lu soli, intrendi da una finestredda
indurà li ricami di la tindaredda.
A taldu, candu intrinà,
minnannu Petru, "steddi mei" dicia,
"viniti a intindè li foti chi cuntà
a mamma ostra cand ' era minori".
"Uai, la culciaredda , n'arani gana
d'intindè li fauli toi", suspirà Rusedda,
cun li so mani in chiddi di minnannu
e li lucciconi in l'occj, surridia a noi.
A minnannu piacia videcci attenti,
palchi lu so intentu era
di facci amà la scola
e aè li libri pa cumpagni di sempri.
E dogn'olta, la fola paria noa,
palchi iddu v'aggjunja li memori
d'una scola di fantasia
amata abeddu, candu ancora steddu
culvu a zappà la tarra a mezzadria
lu soli l'agattà appena iscia.
Li so parauli bulani di locu in locu,
pultendi a noi lu focu d'una ita
chi si poara paria, lu splendori aia
di chi vissutu era vistutu d'onestà.
Pubblicazione
"M'ammentu, fiddoli, di Cataliriedda mea candu studià,
e chissa bociaredda mi paria pricà .
E' taldu, senda mea, dicia, anda a ripusà,
e no timi si no t'ammenti li parauli tutti,
figgiula mamma toia candu li chiusoni boca:
la trudda paltusata, l'ea laca falà,
ma la sustanza, fiddola mea, poni menti, è intrea".
Minnannu, li mani toi signati di fatica
sogno di strignì e accarizzà ancora:
chissi mani chi a lu Signori
andati so intricciati in la corona,
eu li icu accarizzà tanti libri canti
so stati in tarra l'ori di lu to zappà.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLa scola di minnannu
SezionePoesia
AutoreAnna Maria Mura
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo