Informazioni sull'opera

TESTO


AGGI' ACCOLTHU UN'AMMENTU


Soru l'amori ridesci
amandammi
chissu dozzi pinsamentu
chi arribbu
da candu t'aggiu cunnisciddu.
Difatti l'ammentu
è un diricaddu isciddassi
chi m'alluntana umbè
da la mè ulthima dì.
Candu pinsamentosu,
soggu isciddaddu
in una notti
dozzi e ciara senza ventu,
intendu parauri freschi di luna,
cumpagna e amigga
di tanti rasgiunamenti e...
d'occi chi fabiddabani cun passioni.
Tu... m'hai purthaddu la prima voltha
in una sera fumosa d'isthiu,
a ciacciarà cun "edda",
chi z'abbaiddaba tettara
cu la sò ucciadda viradda
e un sensu di pazi
z'abbauccaba finz'a manzaniri,
candu s'ippoglia e ischumpari
in un zeru limpidu e nettu
sulchaddu soru
da pizoni chizzurani
cirindroni e vagabundi.
Cussì, aggi' accolthu, pai tè
da la me vidda... chisth' ammentu!

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloAggi' accolthi un'ammentu
SezionePoesia
AutoreTino Grindi
Nome 
Anno1991
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1991
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo