Informazioni sull'opera

TESTO


... PAGHISTU CRÉDU!


Abà nò mi ni possu istà
'sema dì a dugnunu
li paràuri beddi
chi mi sò naddi drentu . ..
Oh . lu pintimèntu .. !
Lu chi cridìa trisòru,
più giusthu, viriddai,
nò vari la prighièna
d' un cori bonu,
nò un'obbara di cariddài
nè un sintimèntu di pardhònu.
Gherri ingiusthìzi tradimenti
cuàddi da lu fumu di l'inferru
nò vàrini la luzi véra
chi nasci da la fiàra di l'amòri
a lu turrà di dugna primabéra.
Paghìsthu crédu a li Pueti
fraddéddi di cariddài
e piègnu umpàri a eddi
e prégu e pridigghèggiu
lu rischattu di l'umaniddài.

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo ...paghistu crèdu!
SezionePoesia
AutoreTonino Canu
Nome 
Anno1990
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1990
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo