Informazioni sull'opera

TESTO

 


1983 CURRAGGJA 1993


Caltulari da unu libbru
Mai scrtttu
Ammenti trun cat i
Mancan ti d' ammenti
Boli fulani
Di mutti sfattenti
Peni inchietti
Di muca passata
Allonga
E ch'è chici
Spamentu
D'occj felmi in narachi di focu
Accummassu di lagrimi e pientu
Gana di'ita
Gana di canti
Di canti e sarài
Pinsamenti grei
Pidisugnuli licer i
Come d'una truedda
Sunendi a ninnia
Pàsiga
Paci
La fidi
Rinnoa
Rinfolza pultati
a li 'olti sviluti
Femina
Lanciata da fatu crudeli
Pientu dirramanti
Chi ni calpi lu cori
Palchi?
Lu 'stintu di fera
di l'odii e di l'unchi
Tirriù!
Omu smintìca
Cori paldonu
Silvissia a lu bonu
Muri di cussì
Muri pa lu bè
Ca lu sinnu di poi
Si dapoi
Lu tempu dà alleviu
Lu tempu li sana
Chiddi manni firiti
Lu brincu illu tungu
Pa ca timi lu buggju
T'ambàru
Ti cramu
Suprata spiranzia.

 

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo 1983 curraggja 1993
Sezione Poesia
Autore Giuseppe Sotgiu
Nome  
Anno 1993
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore ATHENA SRL
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 1993
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo