Informazioni sull'opera

TESTO


SCIÙA RECIDDÙU


Tristemente, in silènsiu,
s'ammurte inà vitta
che l'ha muggiu visciuu ...
che l'ha tantu suffriu;
sènza ciu dexìi de vive
àncua, inà vitta vitale!
I tristi sunaggi de' cungiunti
se rivorgan, pietuzi,
ad aggiOttòla a vive senza savai,
fin-attantu che l'ineluttabbile destin
crudele, inezuràbbile
arriverà all'impruvvizu a reciddela
cumme scìua passu.
Ma! U du, u cèntu dò despiaxai
dei vivi, lavai tutti i peccuai,
trasfurmian u recidduu sciùa
in un càndidu lìvau
frescu, prufOmàu,
scì che un Angiau l'accheggiò
pe tracciantòiu
in tu rigugliuzu giardin,
du Se.

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo Sciùa Reciddùu
SezionePoesia
AutoreCarlo Rapallo
Nome 
Anno1989
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1989
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo