Informazioni sull'opera

TESTO

CANZONA DI RIU


Ali palduti di lu pinsamentu...
Eran'ali di falcu e di baldanza.
Vill'aìa dati pa ' bulà siguri
in tempu stenu e ciurrati di 'entu .
Lu pinsamentu m'è turratu frantu,
ali calatu cun firuti mali,
viritai d'agattà chena spiranza
dananzi a un misteru chena scampu.
Tutt'è cunfusu in umbra di fumaccia
lu ch'è illa 'ita e altu che illusioni
no è lu chi si mustra in vesti boni.
Eppuru mi suppesa la passioni,
a volti, tutta in sonniu chena nei.
Canzona no accolta d'unu riu
o ghjcu d'una musiga di mari
agghju illu cori e ghjemi di parauli
lustri e no lustri in risi dicci e chjari.
La 'iritai è in chista di lu riu
andera chena frenu di li spandi,
è forsi in chist'aspettu di disvìu:
passa chena risettu e a nisciuna
dummanda mea mai no irrispondi.

 

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloCanzona di Riu
SezionePoesia
AutoreGiulio Cossu
Nome 
Anno1989
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1989
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo