Informazioni sull'opera

TESTO

LI FIÒRI DI CAMPU AMIGGHI MEI


Mi seddi inghiriendi
cu l'arenu di la primabera,
fiòri di campu
e m'abìadi già sfriaddu
in àlthri camineri
ischuntendimi la pinidènzia
chi mi s'era ammuntunadda!


Daboi di lu pintimentu
àggiu zirchaddu,
senza accunosthu di disìzi,
ischandagli di viridài...


àggiu ipizaddu,
pà cunfrontu dill'anima
cu lu resthu di li cosi,
piccaddi manni e minòri
ma nò z'àggiu ischaburàddu
l'abànzi di lu bùggiu:


di la fiàra di l'amòri
soru chisgìna,


di la pazi e di giusthìzia
paràuri truncaddi a middài!


Puru si abà ha pigliàddu curòri
l'isthirrìdda sirèna di lu mari,
si sò più cìàri che d'invèrru
l'àiburi nubàri di la baddi,
si è suàbi mirurìa
lu cantu cuntìnuu di li pizòni
éiu, dall'àiddu di l'ammentu
m'abbaìddu chissu ipantu
e m'ischòlthu chissu gudimentu
ma nò mi rirésci l'abbrazzu
nemmancu cu lu pinsamentu ...

Soru voi mi feddi cumpagnìa
finaghì dura chistha primabéra,
voi e la vosthra maìa, fiòri
di campu
(mi l'à dittu lu ventu chi a sera
ni fura lu pinsamèntu a li fiòri).


Daboi parò purtheddimìzzi cun voi
a zirchà lu chi haggiu dizzisu
d'agatà!

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo Li fiòri di campu amigghi mei
SezionePoesia
AutoreTonino Canu
Nome 
Anno1988
Argomento 
Descrizione 
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreATHENA SRL
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1988
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo